Werkwijze Mantelzorgondersteuning

Graag kom ik in een kennismakingsgesprek kijken of er een klik is en een vertrouwensband kan ontstaan. Dat is belangrijk, voor u om de zorg voor even te kunnen loslaten en voor de oudere die voor even aan mijn zorg wordt toevertrouwd.

Ook proberen we in dat gesprek samen uw wensen en behoeften en die van de oudere duidelijk te krijgen. Als u besluit graag door mij te willen worden ondersteund, kunnen we vervolgafspraken maken. Ik werk in blokken van 2 of 3 uur. We kunnen in dat gesprek ook afstemmen met welke regelmaat u graag wilt dat ik kom.

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur.
Ik ben vooral werkzaam in Zwolle en omgeving.

Ook ben ik werkzaam als opruimcoach. Mocht u als mantelzorger bijvoorbeeld te maken krijgen met het moeten verhuizen van de oudere naar een verpleeghuis dan kunt u ook mijn hulp inroepen als u dat fijn vindt.
In dat geval kunnen we kijken of ik een pakket kan aanbieden met een ander passend tarief.

Tarieven mantelzorgondersteuning

Kennismaking
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en u hoeft hiervoor niet te betalen.

Uurtarief
Het tarief voor ondersteuning is afhankelijk van de indicatie of wet waaronder u valt. Informeert u gerust bij mij, we kunnen dan samen kijken welke mogelijkheden er zijn. Ik bied ondersteuning vanuit de Wlz, via de WMO, maar ook particuliere ondersteuning is mogelijk.

PGB
Mocht u een PGB hebben, bijvoorbeeld vanuit de Wlz, dan valt de dienst “Mantelzorgondersteuning” onder begeleiding. Voor meer informatie over PGB en betaling vanuit PGB kunt u kijken op de websites van Per Saldo, het CIZ, de Sociale Verzekeringsbank of bij uw plaatselijke Gemeente.

Kilometervergoeding
Kilometervergoeding à € 0,19 per km wordt apart berekend.

Extra kosten voor uitstapjes
Wanneer er extra kosten zijn voor een uitstapje, zoals kilometervergoeding en parkeergeld bij een autorit, een kopje koffie of andere consumptie ergens, bezoek aan een museum, winkel, tuin etc. worden deze apart in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet bij het uurtarief inbegrepen.


Werkwijze Opruimcoaching

In een kennismakingsgesprek (duur ongeveer één uur) breng ik samen met jou problemen en wensen in kaart. Ik vind het belangrijk dat jouw huis je past als een jas, waarbij jouw wensen voorop staan!

Mocht je besluiten om met mij als opruimcoach aan de slag te gaan, dan kunnen we afspraken maken voor de concrete aanpak.

We plannen in eerste instantie voor 2 blokuren van 3 uur, waarbij we gaandeweg plannen en afspraken continueren of bijstellen. Afhankelijk van jouw wens en wat nodig is. Ik vind het belangrijk dat jij in eigen tempo kunt nadenken, leren en beslissen. Na afloop van het opruimcoachtraject plannen we een telefonisch gesprek, waarin je nog vragen kunt stellen en tips krijgen.

Het werken in blokken van 3 klokuren is een realistisch tijdsbestek voor een effectieve aanpak van (een deel van) een klus, omdat er echt iets bereikt kan worden. Tegelijk houden we hierin rekening met de spanningsboog en energie die het kost om besluiten te nemen en daadwerkelijk aan de slag te zijn.

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Ik ben vooral werkzaam in Zwolle en omgeving.

Tarieven opruimcoaching

Kennismaking
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

Uurtarief
Het tarief voor opruimcoaching is € 50,= per uur.
Je krijgt hiervoor advies op maat en ook neem ik een organizingkit mee met handige hulpmiddelen die we kunnen gebruiken als dat nodig is.

Strippenkaart
Je kunt ook een strippenkaart kopen van 6 keer 3 uur. Je krijgt dan een korting van 1 uurtarief, dus 1 uur gratis.

Kilometervergoeding
Kilometervergoeding à € 0,19 per km wordt apart berekend.

PGB
Mocht je een PGB hebben, dan valt de dienst “Opruimcoaching” onder begeleiding. Voor meer informatie over PGB en betaling vanuit PGB kun je kijken op de websites van Per Saldo, het CIZ, de Sociale Verzekeringsbank of bij je plaatselijke Gemeente.